Leefbaarheid en werkbaarheid

Te­rug­drin­gen van agres­sie

Dat hulpverleners zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel te maken hebben met agressie is een even bekend als triest fenomeen. Helaas komen ook onze medewerkers regelmatig in aanraking met agressieve huurders. Zowel verbaal als fysiek geweld in toenemende mate aan de orde van de dag. Het aantal incidenten neemt toe, maar ook de mate waarin geweld wordt gebruikt. Zelfs in de privé-omgeving worden medewerkers bedreigd, tot doodsbedreigingen aan toe. 

In 2015 hebben we naar aanleiding van twee ernstige incidenten waarbij medewerkers met de dood werden bedreigd, geconcludeerd dat agressie in een onacceptabele mate toeneemt en besloten dat probleem aan te pakken. We hebben ook vastgesteld dat er aanmerkelijk meer incidenten hebben plaatsgevonden dan uit de formele incidentenregistratie (drie incidenten in 2015) is gebleken. Deze ontwikkeling moet stoppen.

We zullen er alles aan doen om norm overschrijdend gedrag te bestrijden. Onze medewerkers moeten veilig hun werk kunnen doen. Dat medewerkers voortaan niet meer alleen naar een huurder gaan is een noodgreep, maar nog geen oplossing voor het probleem. 

Om te komen tot een structurele aanpak, zowel op preventief als repressief gebied, moeten we  eerst een scherper beeld krijgen van de omvang van het probleem binnen Elkien. Wie hebben met agressie te maken? Waar bestaat die agressie precies uit? In welke situaties hebben wij ermee te maken? Wat doet het met ons? 

Vervolgens zullen we de normen moeten omschrijven en een strategie moeten ontwikkelen. Hoe voorkomen we agressie? Wat doen we als normen worden overschreden? In 2016 staat dit onderwerp hoog op de agenda.