Ketensamenwerking

Ge­za­men­lijk pres­te­ren

In 2015 heeft Elkien na een intensief selectieproces zes ketenpartners uitgekozen. Er zijn drie ketens gevormd: één voor Leeuwarden en omgeving, één voor Súdwest Fryslân en één voor Midden Fryslân. Steeds Elkien met een robuust bouwbedrijf en een betrouwbaar onderhoudsbedrijf. Onze ketenpartners zullen in de komende jaren zorgdragen voor onderhoud en woningverbetering.

Op 17 december 2015 zijn de samenwerkingsovereenkomsten tussen de ketenpartners getekend. Een belangrijk moment voor ons, onze partners en de huurders. Door te kiezen voor ketensamenwerking kiezen we voor een samenwerking op project overstijgend niveau. De hele keten kan worden beschouwd als één gezamenlijke organisatie waarbij het niet gaat om ieders eigen activiteiten en prestaties maar om gemeenschappelijk geleverde kwaliteit en behaalde resultaten. Bij ketensamenwerking bundelen verschillende partijen – ieder vanuit de eigen discipline – de krachten, met als doel de huurder beter en efficiënter te helpen. 
 

Optimalisatie van processen

Ketensamenwerking helpt ons om meer te doen met minder middelen en inspanning. Het voorkomt onnodige dubbelingen in het proces, bespaart kosten voor alle partners en laat het eindproduct beter aansluiten op de wensen van de huurders. Door ketenpartners bij onderhoud en woningverbetering vroegtijdig in het proces te betrekken worden zij uitgedaagd om met innovaties en vernieuwende concepten te komen die bijdragen aan de kwaliteit van de woningen en verlaging van de woonlasten voor onze huurders. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. We streven allemaal dezelfde doelen na en zoeken met elkaar naar de beste manieren om die doelen te bereiken.
 

Betere dienstverlening aan de huurders

Voor de huurder heeft ketensamenwerking als voordeel dat de processen bij een renovatieproject veel duidelijker zijn. De meeste contacten met de bewoners lopen voortaan rechtstreeks via het bouwbedrijf of onderhoudsbedrijf. Zij weten wat er speelt en wat de wensen of problemen zijn. En aangezien ze ook de uitvoerende partij zijn, kunnen ze daar makkelijk op inspelen. Een betere dienstverlening dus, gericht op kwaliteit en klantbeleving.

 

Transparantie en vertrouwen

Voor alle partners is ruimte voor een eerlijk en gezond verdienmodel. Daarbij streven we naar maximale transparantie over kosten en opbrengsten. Dat weerspiegelt het onderlinge vertrouwen. Financiële voordelen die ontstaan door de samenwerking worden zoveel mogelijk ingezet voor extra werkzaamheden door de ketenpartner in het deelgebied, voor innovatie op het gebied van planmatig onderhoud of woningverbetering in het deelgebied. 

Elkien houdt de regie

Elkien formuleert de prestaties op het gebied van kwaliteit, proces en prijs die de ketenpartners waar moeten maken. We verwachten van onze ketenpartners dat zij hun prestaties continu verbeteren en daarmee bijdragen aan de lange termijn doelen van Elkien. De regie over onderhoud, woningverbetering en huurprijzen blijft bij Elkien, net als de omschrijving van de functionele en kwalitatieve criteria, het contractmanagement en de uitvoering van de werkzaamheden binnen de keten.


Elkien en haar ketenpartners hebben een mooie start gemaakt met het tekenen van een ketensamenwerkingsovereenkomst in 2015. In 2016 geven we met veel vertrouwen verder vorm en inhoud aan deze samenwerking.

Met elkaar de verbinding aangaan om betere resultaten te behalen