Portefeuillestrategie

Niet bou­wen maar ver­be­te­ren

De strategische keuzes met betrekking tot ons woningbezit worden zowel bepaald door de nieuwe woningwet als door demografische en economische ontwikkelingen. De portefeuillestrategie van Elkien is gebaseerd op drie uitgangspunten: woonlasten laag houden, energieneutrale woningen realiseren en focussen op de gebieden waar de doelgroep wil wonen. 

De woningwet schrijft voor dat we ons beperken tot het verhuren aan mensen met de laagste inkomens. Dat betekent dat we inzetten op het betaalbaar houden van woningen. De totale woonlasten bestaan uit huur, energiekosten en gemeentelijke vaste lasten. De gemeenten – onze stakeholders – verlangen van ons dat we voldoende betaalbare woningen hebben voor de doelgroep. Elkien houdt zich hieraan en ontwikkelt voorlopig geen duurdere woningen.
 

Woningverbetering

Waar we wél vol op inzetten is terugdringing van woonlasten door woningen energiezuinig te maken. Niet voor niets worden strategie en innovatie binnen Elkien vaak in één adem genoemd. We zien het als onze maatschappelijke taak de kosten voor de huurders laag te houden en dat op een milieuvriendelijke, duurzame manier te doen. Het is onze ambitie onze woningportefeuille energieneutraal te maken, zodat de bewoners niet meer afhankelijk zijn van fluctuerende energieprijzen. Daar hebben we de drie bouwbedrijven die sinds 17 december 2015 onze ketenpartners zijn, hard bij nodig. Zij hebben de technische know how om dit te realiseren.

In 2015 is een aantal pilots gestart waarbij woningen zodanig worden gerenoveerd dat ze energieneutraal worden. Als de resultaten positief zijn zullen we deze techniek op grote schaal toepassen. Het is onze ambitie dat in 2030 driekwart van ons woningbezit (circa 15.000 woningen) energieneutraal is. Dat vergt een enorme investering, maar door de woningverbetering op grote schaal toe te passen wordt het betaalbaar. Het rendement voor Elkien zit in de vergoeding die de huurder betaalt voor de energie in de woning, de energieprestatievergoeding (EPV). De EPV komt in plaats van de nota van het energiebedrijf. Het streven is dat onze huurders een comfortabelere en energie neutrale woning krijgen zonder dat hun woonlasten toenemen.
 

Demografische en economische ontwikkelingen

Elkien wil daar zijn waar de doelgroep wil wonen. Concreet gezegd: als de doelgroep vertrekt van het platteland en kiest voor de grotere kernen, volgt Elkien die beweging. Wij hebben bezit in ongeveer 83 dorpen waar in veel gevallen de vraag naar goedkope huurwoningen vanuit onze doelgroep afneemt. Met name starters op de woningmarkt en ouderen trekken naar de steden en grotere kernen, omdat daar meer voorzieningen zijn. Daarom kiest Elkien voor inkrimping van het woningbezit op het platteland door huizen te verkopen aan andere verhuurders of eventueel aan de zittende huurders. Daar staat tegenover dat we werken aan een goed en betaalbaar aanbod van  woningen in de grotere kernen. 

Wat Elkien bindt met zowel ketenpartners als huurders is het streven naar lage woonlasten